CLIENT/RYUMEIKAN
ART DERECTOR/Tadashi Nakahara
GRAPHIC DESIGNER/Tadashi Nakahara
PHOTOGRAPHER/ARATA KATO/NAOKO SUZUKI/CHINAMI UEMATSU
STYLIST/YUKEI TSUJI
COPY WRITER/ASAKO INOUE
HAIRMAKE/NAOKI ISHIKAWA